• banner-11
 • banner-4
 • banner-2
 • banner-3
 • banner-6
 • banner-1
 • banner-7
 • banner-13
 • banner-8
 • banner-15
 • banner-5
 • banner-9
 • banner-14
 • banner-12
 • banner-10

Bedrijfsbezoek Dierenartsenpraktijk Ysselsteyn

Bijeenkomst DAP Ysselsteyn, 6 juni 2012

We waren met 24 leden te gast bij de DAP Ysselsteyn waar ons bestuurslid Rob Vriens een presentatie gegeven heeft.

Vanuit de historie is de dierenartsenpraktijk opgericht om zieke dieren beter te maken maar tijden veranderen. Nu krijgt de dierenartsenpraktijk niet alleen te maken met grote bedrijven en de toename van het aantal ziektes, maar ook antibiotica is een punt waar ze veel mee te maken krijgen.

De hele administratie rondom medicijngebruik is nogal fors toegenomen de laatste jaren en vergt veel extra werk. DAP is nu een maatschap met 6 dierenartsen met een duidelijke taakverdeling, met een specialisatie per diersoort. Ze opereren in een krimpende markt. In deze markt zijn minder bedrijven maar wel grotere bedrijven en daarom moeten ze als maatschap onderscheidend zijn ten op zichte van van de andere praktijken.

Inmiddels is de kleine huisdierenpraktijk los gekoppeld van DAP. Toch is er in deze krimpende markt wel gezocht naar samenwerking met collega ondernemers. Het uitgangspunt hierbij is dezelfde ideeën, samen inkopen, kennisoverdracht en een belangrijk partner te zijn voor overheid, productschap en onderwijs.

Na het bedrijfsbezoek bij Dap zijn we naar Herberg de Peel gegaan voor een buffet en de algemene ledenvergadering.